แลกเปลี่ยนเรียนรู้:โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและเครือข่ายพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพครู


คณะครูในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้:โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและเครือข่ายพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพครู ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม พ.ศ. 2554  ณ โรงเรียนวัดแจ้ง  อำเภอเกาะสมุย
คุณชาญชัย  ชื่นพระแสง  วิทยากรบรรยาย
กิจกกรมดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเป็นอย่างมากซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. พัฒนาระบบการให้บริการสื่อการเรียนการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
2.ส่งเสริมให้โรงเรียนทุกแห่งได้พัฒนารูปแบบ เทคนิค  วิธีการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทั้งผู้บริหาร  ครู  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
4. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีคุณภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
กิจกรรมดี ๆ แบบนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และวิทยากรทุกท่าน ที่ข้ามน้ำข้ามทะเล มาบรรยายให้กับคุณครูในอำเภอเกาะสมุยนะคะ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและกิจกรรม คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s