ผลงานนักเรียน

การนำเสนอผลงาน/วิธิปฏิบัติที่เป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในการประชุมสัมมนา “เปิดบ้านนวัตกรรม Education Innovation Symposium 2012”

การนำเสนอผลงาน/วิธิปฏิบัติที่เป็นเลิศกลุ่มสาระศิลปะ ในการประชุมสัมมนา “เปิดบ้านนวัตกรรม Education Innovation Symposium 2012”
     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดให้มีนำเสนอผลงาน/วิธิปฏิบัติที่เป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (Best  Practice)  เพื่อเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  และส่งเสริมให้นักเรียน  ครู  ศึกษานิเทศก์  ได้แสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน  Arts  Education  ในรูปแบบต่าง  ๆ  ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ในการประชุมสัมมนาวิชาการเปิดบ้านนวัตกรรม Education Innovation Symposium 2012   ระหว่างวันที่  5  – 7   มิถุนายน  2555  ณ  โรงแรมรามาการ์เด้นส์  ถนนวิภาวดีรังสิต  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาต่อยอด  Arts  Education  อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง 
     การจัดสัมมนา“เปิดบ้านนวัตกรรม Education Innovation Symposium 2012” ครั้งนี้ มี นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ.ได้เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานที่ มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักและภาคภูมิใจ
   และในครั้งนี้  เด็กหญิงอิสราภรณ์  แก่นถม  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดกลาง ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน/วิธิปฏิบัติที่เป็นเลิศกลุ่มสาระศิลปะ (Best  Practice)  เรื่องการฝึกทักษะการสร้างสรรค์ศิลปะตามจินตนาการ ณ ห้องออร์คิด   ศิลปะการสอนศิลป์  ในวันที่  5  มิถุนายน  2555   

เด็กหญิงจิราวรรณ  วงศ์จันทร์มณี
รางวัล ชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ To be number one หัวข้อ “รักพ่อต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด”
 รางวัล ร่วมแสดง ภาพวาด ในนิทรศการ Happyness all around ความสุขรอบๆตัวเรา
 รางวัล เหรียญทอง กิจกรรมวาดภาพระบายสี เดี่ยว (ระดับชั้นป. 4-6) การแข่งขันทักษะทางวิชาการอำเภอเกาะสมุย
เด็กหญิงอริยาภา  เจริญสุข
รางวัล ชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ To be number one หัวข้อ “รักพ่อต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด”
รางวัล ร่วมแสดง ภาพวาด ในนิทรศการ Happyness all around ความสุขรอบๆตัวเรา
รางวัล เหรียญทอง กิจกรรมรวมศิลป์สร้างสรรค์(ระดับชั้นป. 4-6) การแข่งขันทักษะทางวิชาการอำเภอเกาะสมุย
รางวัล เหรียญทองแดง  กิจกรรมการทำหนังสือเล่มเล็ก การแข่งขันทักษะทางวิชาการอำเภอเกาะสมุย
รางวัล เหรียญชมเชยการประกวดวาดภาพศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ  ครั้งที่  9
Advertisements

3 ตอบกลับที่ ผลงานนักเรียน

 1. 0873875843 พูดว่า:

  โรงเรียนวัดกลางห่วยแตกมากและเวลาเดินพาเรจก็มีแต่ชุดเชยเชย

  • watklangschool พูดว่า:

   ขบวนพาเหรดของโรงเรียนวัดกลางส่งประเภทอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและได้รับรางวัล 2 ปีซ้อน คือรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัลชนะเลิศ

 2. 0873875843 พูดว่า:

  จากผู้หวังดีงบายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s