บุคลากร

นายเทพบรรจง พูลสวัสดิ์   ตำแหน่งผู้อำนวยการ

  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ป.บัณฑิต  บริหารการศึกษา

 

นางอาภรณ์  ใจสว่าง  ตำแหน่งครู   วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.บ. วิชาเอก คณิตศาสตร์

 

นางชมพู    สนิทนอก  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาสูงสุด   กศ.บ. วิชาเอก วิทยาศาสตร์เคมี

 

นางจาริณี  ขนอม  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.บ. วิชาเอก ประถมศึกษา

 

นายประสิทธิ์  จันทร์ทอง  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด  คบ. วิชเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา

 

นางสาวนิภาพร  บินสัน  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.บ. วิชาเอก ศิลปกรรม/ศศ.บ.วิชาเอก สารสนเทศศาสตร์

นางนันท์ธภัส   จันทร์ทิพย์  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

วุฒิการศึกษาสูงสุด  คบ. วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา

 

นางสาวขวัญตา  มีเดช  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

วุฒิการศึกษาสูงสุด  บธ.บ. วิชาเอก การจัดการ

 

นายปัทมากร  ยลธรรม์ธรรม  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

วุฒิการศึกษาสูงสุด  คบ. วิชาเอก พละศึกษา

 

นางสัจจา  พูลสวัสดิ์  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ม.6

 

นายชาญวิทย์  ทองโชติ  ตำแหน่งครูธุรการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด  บธ.บ.  วิชาเอก  การเงินและการธนาคาร

 

นายนิคม  พูลสวัสดิ์  ตำแหน่งพนักงานบริการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด  มศ.3

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s